Om oss på Gunnarssons Entreprenad AB i Söderköping och Norrköping

Företaget består ut av mig Jonas Gunnarsson, som ägare ihop med sju anställda samt inhyrda medarbetare. Vår långa erfarenhet har gjort oss effektiva och noggranna inom all markentreprenad. Vi utför uppdrag åt byggföretag och egna anbudsarbeten. Vi har en stor maskinpark med lämpliga maskiner för gräv och schaktarbeten som kommer åt i alla platser i alla årstider.

Kvalitetspolicy
Gunnarssons Entreprenad AB i Söderköping och Norrköping policy ligger att tillmötesgå kundens krav med bästa möjliga resultat. Vi är angelägna om att ge god kvalitet för långsiktig lönsamhet för både oss själva och för alla våra kunder.

Miljöpolicy
• Se till att däck, batterier etc. lämnas för återvinning
• Förvara brandfarligt material på ett säkert sätt
• Att kontinuerligt miljöbesiktiga alla våra maskiner

Våra maskiner och fordon klarar dem senaste miljökraven.

Jonas Gunnarsson

Johnny Wastesson

Magnus Södling

Alexzander Herau Rehn

Angelica Ericsson

Alexander Frank

Andreas Hildinger