Välkommen till Gunnarssons Entreprenad!

Välkommen till Gunnarssons Entreprenad AB i Söderköping och Norrköping!

Företaget består ut av mig Jonas Gunnarsson, som ägare ihop med sju anställda samt inhyrda medarbetare. Vår policy är att tillmötesgå kundens krav med bästa möjliga resultat.

Grävning och schaktarbeten

Våra grävmaskinförare på Gunnarssons Entreprenad AB utför allt inom grävbranschen förekommande gräv och schaktarbeten, transporter, uppdrag åt byggföretag och egna anbudsarbeten i Söderköping och Norrköping, .

Trädgårdsanläggning

Vi arbetar även med trädgårdsanläggning i samarbete med erfarna trädgårdsanläggare i Norrköping. Tillsammans har vi de bästa tekniska och estetiska idéerna för att anlägga trädgårdar i alla slags grönområden. Genom att låta oss utföra all markarbete sparar du tid och pengar.

Dräneringsarbeten och transport

Våra grävmaskinförare på Gunnarssons Entreprenad AB, i Söderköping och Norrköping, har stor erfarenhet av bland annat omdräneringsarbeten vid fuktproblem på villor, dräneringsarbeten vid, vatten och avlopp. Vi har maskiner som klarar schakta tunga jordförflyttningar. Till vintern hjälper vi dig även med snöröjning.