Vi hjälper dig från idé till verklighet

Vi hjälper dig från idé till verklighet

Kontakta oss

Gräv och schaktarbete i Söderköping och Norrköping

Behöver du anlägga pool, grävning av trädgårdmur, rensning av diken eller dränering av markytor? Vi har de bästa maskinerna ihop med de trevligaste maskinförarna. Våra grävmaskinförare utför allt inom grävbranschen förekommande gräv och schaktarbeten, uppdrag åt byggföretag och egna anbudsarbeten.

Grävning och schaktarbeten

Våra grävmaskinförare på Gunnarssons Entreprenad AB utför allt inom grävbranschen förekommande gräv och schaktarbeten, transporter, uppdrag åt byggföretag och egna anbudsarbeten i Söderköping och Norrköping.

Dräneringsarbeten och transport

Våra grävmaskinförare har stor erfarenhet av bland annat omdräneringsarbeten vid fuktproblem på villor, dräneringsarbeten vid, vatten och avlopp. Vi har maskiner som klarar schakta tunga jordförflyttningar.